„To jest mój Klient - to dla niego pracuję każdego dnia“

Spojrzenie za kulisy: Autorzy PROSTEJ MISJI dokonują podsumowania

W 2013 roku firma MEVACO przystąpiła do realizacji niezwykłego projektu: PROSTEJ MISJI. Projekt zaplanowany jako „normalna“, prowadzona na terenie Europy kampania reklamowa adresowana do branży obróbki metali, przerodził się w fascynujące spotkania z ludźmi, którzy wykorzystują w swojej pracy produkty wytwarzane codziennie przez MEVACO. Chcieliśmy dowiedzieć się, jakie doświadczenia zdobyło MEVACO w trakcie trwania misji i zapytaliśmy o to Prezesa Zarządu Stephana Geigera, Dyrektora Działu Sprzedaży i Komunikacji Ägidiusa Junga oraz Kristin Fleer z Działu Marketingu.
Jakie zmiany wprowadziła do przedsiębiorstwa PROSTA MISJA?

Ägidius Jung: W naszych salach konferencyjnych wisiały wcześniej zdjęcia architektury. Dzisiaj wiszą tu portrety ludzi, z którymi się spotykaliśmy. Zmiany są widoczne we wszystkich oddziałach firmy. Sądzę, że patrząc w oczy ludziom ze zdjęć i myśląc: „to jest mój Klient - to dla niego pracuję każdego dnia“, zachodzą w nas zmiany, z których nawet nie zdajemy sobie sprawy.

Kristin Fleer: Teraz korzyści dla Klientów zdecydowanie wysunęły się na pierwszy plan. Naszymi atutami jest efektywność i elastyczność we współpracy z Klientami.

Teraz korzyści dla Klientów zdecydowanie wysunęły się na pierwszy plan.

Stephan Geiger: Wcześniej byliśmy bezkrytycznie zapatrzeni w nasze produkty. Zawsze podkreślaliśmy ich zróżnicowanie, wysoką jakość oraz niezwykle atrakcyjny wygląd. W trakcie tej kampanii o wiele bardziej zwróciliśmy się w stronę naszych Klientów, co oczywiście przełożyło się również na to, co dzieje się wewnątrz firmy. Chodzi o codzienne przekonanie o tym, że trzeba przestać skupiać się wyłącznie na produkcie i zadbać o partnerską komunikację. To bardzo ważny punkt, który został pozytywnie odebrany przez Klientów: pokazujemy, że chcemy współpracować i zapewnić Klientom łatwy kontakt z naszym przedsiębiorstwem.

Czy odpowiedzi Klientów uzyskiwane w wywiadach są naprawdę szczere?

Ägidius Jung: Klienci naprawdę nie byli zmuszani do dzielenia się refleksjami na temat MEVACO, (śmieje się) osobiście brałem udział w wieczornych spotkaniach z Klientami. Otrzymaliśmy wiele pochwał, ale oczywiście zdarzały się również słowa krytyki, jednak wypowiedzi cytowane w wywiadach pod portretami są całkowicie oryginalne, bez jakiegokolwiek retuszu z naszej strony. Dzięki temu uświadomiłem sobie, że jesteśmy na właściwej drodze.

Czy w przyszłości planowane są jakieś zmiany w kampanii?

Ägidius Jung: Przede wszystkim żałuję, że wywiady były przeprowadzane wyłącznie z ludźmi z tego regionu. Bardzo zależy mi na zaprezentowaniu partnerów z innych krajów europejskich, których firmy odzwierciedlają międzynarodowy charakter naszego przedsiębiorstwa.

Dzięki temu uświadomiłem sobie, że jesteśmy na właściwej drodze.

Czy pojawi się PROSTA MISJA 3.0?

Ägidius Jung: Cały czas rozwijamy się, nie stoimy w miejscu. Zmieniając się, pragniemy jeszcze bardziej zbliżyć się do ludzi, dla których w końcu robimy to wszystko.

Stephan Geiger: Ale nasze credo pozostaje niezmienne.

Ägidius Jung: Ważne jest, aby dawać Klientom poczucie, że nie jesteśmy oderwani od rzeczywistości, że ich znamy, mówimy ich językiem i rozumiemy ich potrzeby.

Kristin Fleer: Znamy Cię i chcemy Cię również zrozumieć. Nawet jeżeli w zamówieniach pojawiają się elementy, których nie rozumiemy, naszym zadaniem jest ustalenie, o co dokładnie chodzi. Zadajemy wtedy dodatkowe pytania.

Czy w trakcie kampanii zdarzyło się coś, co całkowicie Was zaskoczyło lub przerosło Wasze oczekiwania?

Stephan Geiger: Dla mnie absolutnym zaskoczeniem było to, że grupa, która spotkała się podczas pierwszego panelu dyskusyjnego, była natychmiast gotowa nawiązać współpracę i mocno zaangażować się w realizację projektu. To było fascynujące doświadczenie.

PROSTA MISJA

PROSTA MISJA została wprowadzona przez MEVACO jako kampania reklamowa adresowana do branży obróbki metali. W ramach tej kampanii Klienci udzielali szczegółowych wywiadów i byli fotografowani w swoich pracowniach i warsztatach. Klienci spotykali się na panelach dyskusyjnych i bezpośrednio wymieniali poglądy z pracownikami MEVACO.

Do początku strony